Vidyalaya Management Committe
 
Vidyalaya Advisory Committee
 
Vidyalaya Purchase Advisory Sub-Committe
 
Vidyalaya Apointment Sub-Committee
 
Academic